Ny udgave af “Værd at vide”

Bestyrelsen har foretaget nogle mindre ændringer i “Værd at vide” . Det drejer sig om følgende emner: 

  • adgangsvej – plankeværk – stakit
  • vej og fortov skal holdes fri til trafik og uhindret passage
  • asfaltreparationer

Se nærmere i Værd at vide version 2, som ligger under Vigtige dokumenter

Generalforsamling

Kære alle,
Der vil blive afholdt generalforsamling i grundejerforeningen tirsdag d. 26. april 2016 kl. 17.0 på Haslev Bibliotek.
En formel indkaldelse med dagsorden m.v. følger senere.