Ny udgave af “Værd at vide”

Bestyrelsen har foretaget nogle mindre ændringer i “Værd at vide” . Det drejer sig om følgende emner: 

  • adgangsvej – plankeværk – stakit
  • vej og fortov skal holdes fri til trafik og uhindret passage
  • asfaltreparationer

Se nærmere i Værd at vide version 2, som ligger under Vigtige dokumenter